Založenie živnosti - aktuálne v roku 2012

Ak sa rozhodnete ako fyzická osoba založiť si živnosť, pred tým než navštívite príslušný úrad, mali by ste už vedieť nasledovné informácie (môžeme to nazvať "predpoklady k začatiu"):

a) obchodné meno vždy pozostáva z Vášho osobného mena a priezviska osoby, avšak môžete si vedľa toho dať pomlčku a nejaký obchodný názov "Jan Krátky -  PRIMOS", varianta s pomlčkou nie je nutná "Ján Krátky PRIMOS" je tiež možné, alebo ak to nechcete označovať inými názvami, môže zostať len "Ján Krátky"

b) zoznam činností - predmety podnikania - v akých by ste chceli podnikať (ozrejmiť si, či uvedené činnosti sú voľné, alebo remeselné/viazané na konkrétne povolenia, certifikáty ktoré sa dokladajú...)

- v prípade ak sa jedná o voľné živnosti - spadajú sem tie najčastejšie - administratívne služby, poradenské služby, prenájom hnuteľných vecí, počítačové služby, veľkoobchod/maloobchod, upratovacie služby, reklamné služby... Tie stačí len nahlásiť, za každú jednu činnosť je správny poplatok vo výške 5 eur, ktorý je nutné si doniesť so sebou vo forme kolkových známok
- v prípade ak sa jedná o remeselné/viazané živnosti, je nutné sa informovať čo konkrétne k Vami žiadanej živnosti musíte preukázať (vzdelanie, certifikáty)
- tu odporúčam, v prípade ak chcete mať napríklad len predajňu s textilom, nedajte si do predmetov činností iba "maloobchod/veľkoobchod" ale aj napríklad administratívne služby, poradenské služby, nakoľko sa Vám môže naskytnúť aj možnosť pre niekoho poskytnúť takúto službu a aby ste už mali na ňu oprávnenie a nedostali sa tak do možných problematických situácií, je lepšie mať aj takéto všeobecnejšie predmety podnikania

  • Po tom, čo uskutočníte tieto rozhodnutia, najbližší krok je osobne sa dostaviť na mieste príslušný obvodný úrad kde vypíšete formulár "Formulár pre Fyzickú osobu, ohlásenie voľnej, remeselnej alebo viazanej živnosti, podľa § 45, § 45a) a § 46 zákona  č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov"

- na každý predmet podnikania si pripravte 5 eur poplatok vo forme kolkových známok v prípade voľných žiností
- v prípade remeselných/viazaných živností si pripravte 15 eur kolok
- odovzdaním formulára a zaplatením správnych poplatkov postupuje vaše podanie na príslušné oddelenia, spravidla do 7 dní vám úrad vydá osvedčenie o živnostenskom oprávnení
-  týmto dňom už môžete začať fakturovať

  • odporúčame vytvoriť si v banke podnikateľský účet - návšteva banky s originálom živnostenského oprávnenia
  • registráciu na Daňovom úrade za vás vie ohlásiť už živnostenský úrad ak si tútu možnosť na uvedenom formulári zvolíte, v tomto prípade vám na vašu adresu príde poštou "šedá kartička" - pridelenie DIČ čísla

- ak ste nezaskrtli túto možnosť na živnostenkom úrade, máte povinnosť do 30 dní vyplniť registračný formulár a zaslať ho na miestne príslušný Daňový úrad
- v prípade ak chcete riešiť registráciu DPH túto čproblematiku vám radím odkonzultovať s odborníkmi, nakoľko sa táto registrácia stala problematická pre laickú verejnosť, avšak nie je to problém pre nás - ekonomické/účtovné firmy

  • prihlásenie sa v Zdravotnej poisťovni -  do 8 dní máte povinnosť prihlásiť sa na zdravotnej poisťovni - aj tuto už je možnosť ulahčiť si to a priamo na tlačive, ktoré vypĺňate na živnostenskom úrade zaškrtnúť, že chcete aby to vo vašom mene urobili. V opačnom prípade odporúčam osobnú návštevu pobočky, kde vám dajú podpísať všetko, čo treba.

Tu už vaše všeobecné povinnosti končia, môžete podnikať. :-) Netreba však zabúdať na špecifické povolenia a nahlasovania v prípade rôznych druhov podnikania.

Skratky:
FO - fyzická osoba
PO - právnická osoba
SRO - spoločnosť s ručením obmedzeným
ZP - zdravotné poistenieIng. Katarína Hessková
poradkyňa pre oblasť ekonómie a podnikania
(účtovníctvo, podnikateľské poradenstvo, dane)

Kontakt:
- v prípade záujmu Vám pošleme kontakt na vyžiadanie.

Odporučte stránku

Odporúčame