Zamestnanecká prémia 2011

Nárok na zamestnaneckú prémiu za rok 2011 vzniká osobám, ktoré musia splniť súbeh podmienok, ktoré upravuje zákon, ak to preložíme do reči ktorej rozumieme viacerí a nie len odborníci, najpodstatnejšie je splniť podmienky, že osoba bola:

1. bol IBA zamestnaný a zo zamestnania dosiahol príjem najmenej vo výške 6-násobku min. mzdy - TEDA - 1 902 eur (mzda musí byť v priemere v rozmedzí minimálnej mzdy- 317 eur a 342 eur/mesiac v roku 2011)

2. bol zamestnaný minimálne šesť kalendárnych mesiacov

3. nemal príjem napr. za to, že bol členom volebnej komisie (časté prípady, kedy ľudia o ZP prídu)

4. nepoberal žiadne iné príjmy a nemôžete byť ani poberateľ dôchodku

5. nemohol zamestnávateľ na jeho "zamestnanie" dostať podporu zo strany štátu - ide o zamestnanca, na ktorého podporu udržania v zamestnaní sa v príslušnom zdaňovacom období poskytol príspevok podľa osobitného predpisu

V prípade ak spĺňate tieto podmienky, štát Vám dodatočne prispeje sumou až vo výške 50,34 eura.

Skratky:

ZP - zamestnanecká prémia
FO - fyzická osoba
PO - právnická osoba
SRO - spoločnosť s ručením obmedzenýmIng. Katarína Hessková
poradkyňa pre oblasť ekonómie a podnikania
(účtovníctvo, podnikateľské poradenstvo, dane)

Kontakt:
- v prípade záujmu Vám pošleme kontakt na vyžiadanie.

Odporučte stránku

Odporúčame