Minimálna mzda od 1.1.2014

Minimálna mzda od 1.1.2014Minimálna mzda sa podľa Nariadenia vlády č. 321/2013 Z. z. od budúceho roka zvyšuje zo súčasných 337,70 Eur na 352 Eur mesačne. Toto zvýšenie o 14,3 Eur mesačne, resp. o 4,2 % je najvyššie od zavedenia eura na Slovensku v roku 2009.

Ak máte zamestnancov, znamená to pre vás nutnosť zvýšiť ich mzdu minimálne na určenú výšku, t. j. 352 Eur mesačne – prostredníctvom dodatku k pracovnej zmluve s účinnosťou od 1.1.2014.

Ak zamestnávate zamestnanca na kratší pracovný čas, treba zabezpečiť, aby sa dodržala minimálna hodinová mzda, ktorá je určená sumou 2,0323 Eur – čiže je potrebné vynásobiť počet hodín minimálnou hodinovou mzdou.

Tieto ustanovenia sa vzťahujú aj na dohody – aj v ich prípade je nevyhnutné dodržať minimálnu hodinovú mzdu.

 

Zdroj: Ing. Katarína Hessková

Spracovala: Jana Hoppanová

Odporučte stránku

Odporúčame