Podporné skupiny, brainstorming, sebakoučovanie nahlas, myšlienkové zrazy alebo búrky mozgov

Podporné skupiny, brainstorming, sebakoučovanie nahlas, myšlienkové zrazy alebo búrky mozgovPred niekoľkými rokmi sme sa s dvoma ďalšími kamarátkami - podnikateľkami dohodli, že sa budeme pravidelne stretávať, hľadať spolu riešenia pre naše pracovné problémy a podporovať sa v podnikateľských plánoch. Každá z nás podniká v inej oblasti podnikania, dokonca ani nepodnikáme rovnako dlhé obdobie, no dokážeme si úžasne poradiť a vďaka plánom, ktoré pred sebou nahlas povieme, sa nám darí naplniť aj také ciele, ktoré by sme možno nenaplnili. Nemali by sme verejný záväzok...

 

Podobné skupiny sme prednedávnom vytvorili napríklad s podnikateľkami z E-žien  (s Martinou Valešovou, ktorá naše stretávania označila za Myšlienkové zrazy a rovnako aj s Janettou Šipkovskou, čo vyplynulo postupne z nášho vzájomného koučovania). Radi by sme tvorbu podobných skupín v rámci nášho OZ E-ženy podporili celoslovensky,  keďže efekt  ich fungovania považujeme  za mimoriadne užitočný a podnetný. V komornej skupine žien, ku ktorým máte dôveru a ste na podobnej lodi, viete smelšie  hovoriť o svojich plánoch, nápadoch, ale aj problémoch a pravidelné stretávanie s cieľom pomáhať si môžete byť veľmi užitočné.

Hoci sme našu akčnú aktivitu nazvali Podpornými skupinami, v skutočnosti by sa mohla pomenovať ako klasický brainstorming (z angl. brain – mozog, storm – búrka, t. j. búrka mozgov), čo je vlastne podľa Wikipédie známa kreatívna metóda riešenia problémov založená na skupinovom riešení, ktorá má uľahčiť generovanie kreatívnej stratégie. Jej podstatou je uvoľniť predstavivosť, fantáziu a obrazotvornosť, generovať nápady, vzájomne sa inšpirovať so snahou uplatniť sa a odstrániť zábrany a jej cieľom je nájsť netradičné, resp. originálne riešenia v čo najkratšom čase. V brainstormingu sa neodporúča kritizovať, naopak sa môžu predkladať aj nelogické nápady, rôzne možnosti riešení, platí pravidlo rovnosti v skupine (nie je nik, kto by mal byť špeciálnym poradcom a nik, kto by mal byť len žiakom). Všetky nápady sa finálne na stretnutí vyhodnotia.

Podporné skupiny by sa mohli nazvať aj Sebakoučovaním nahlas. Niekedy naozaj stačí len nahlas rozmýšľať v prítomnosti ostatných, príbuzne nastavených ľudí, určiť si cieľ a odôvodniť kroky, ktoré k jeho naplneniu smerujú. Je to ako sebakoučovanie pred ostatnými zo skupiny. Keď sa pred nimi zaviažete, že naplníte váš cieľ, je to geniálna osobná pasca!

O tom, ako Podporné skupinky vytvárať, ako ich viesť a udržiavať vám rady povieme na inšpiratívnom stretnutí pre členky nášho OZ E-ženy.

Ak máte záujem o podobné podporné skupiny, bývate ďaleko a nemôžete prísť na naše stretnutia, staňte sa členkou OZ a my vám pošleme návod ako viesť a udržiavať vlastnú podpornú skupinu.

Viac o výhodách členstva

 

Gabriela Revická a Monika Jakubeczová

 

 

Odporučte stránku

Odporúčame