Kto na Slovensku využíva Facebook ako marketingový nástroj najefektívnejšie?

FbRulezz 2013FbRulezz 2013 je súťaž marketingových riešení a využitia Facebooku v komunikácii značiek a firiem. Cieľom súťaže je oceniť najlepšie marketingové a komunikačné riešenia slovenských značiek a firiem na Facebooku. Registrácia do druhého ročníka súťaže je bezplatná, uzávierka prihlásených prác končí 24. novembra 2013.

 

Inovácie, exekúcia a prepojenie so značkou sú jednými zo základných kritérií tohtoročnej súťaže FbRulezz 2013. Do súťaže sa môžu prihlásiť firmy, značky a správcovia slovenských Facebook stránok, ktoré boli založené alebo aktívne od 16. septembra 2011 až do uzávierky súťaže 24. novembra 2013. „Facebook vnímame ako plnohodnotnú komunikačnú platformu pre značky a firmy. Inovatívnosť a schopnosť osloviť zákazníka sa stávajú veľmi dôležitými atribútmi v marketingových riešeniach. Veľmi sa tešíme na prihlásené práce a ich rôznorodé kreatívne využitie najrozšírenejšej sociálnej siete,“ hovorí Peter Šebo, organizátor súťaže a odbornej konferencie venovanej Facebooku InternetRulezz 2013 – All about Facebook.

Súťaž prebieha v troch hlavných kategóriách:

1.kategória - Facebook stránky, kde bude odborná porota hodnotiť komunikáciu firmy či značky v prostredí Facebook stránky alebo skupiny.

2. kategória - Facebook aplikácie, teda marketingové riešenia, ktoré na komunikáciu firmy, značky alebo produktu využívajú Facebook aplikáciu.

3. kategória - Najlepšie využitie Facebooku. Ide o marketingové riešenie, ktoré je súčasťou širšieho mediamixu vrátane klasických či digitálnych nástrojov marketingu okrem Facebooku.

Hodnotiť sa bude efektívna integrácia Facebooku do marketingovej kampane. O tých najlepších rozhodne odborná porota zložená z popredných odborníkov z praxe.

FbRulezz 2013

Príloha: Tlačová správa

 

Odporučte stránku

Odporúčame