Dotýka sa vás zákon o ochrane osobných údajov?

Dotýka sa vás zákon o ochrane osobných údajov?Ak pracujete s inými údajmi ako sú anonymné emailové adresy vašich klientov, nepotešíme vás, no máme pre vás tip na riešenie.

Zákon č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov s účinnosťou od 1.7.2013 zrušil a nahradil zákon č. 428/2002 Z. Z. o ochrane osobných údajov (tento bol už v tomto roku novelizovaný) a ustanovil pre podnikateľov, ktorí nakladajú s osobnými údajmi fyzických osôb (teda takmer pre všetkých podnikateľov), viacero nových povinností, ktorých neplnenie je možné sankcionovať pokutou až do 200 000 €.

Jednou z najvýznamnejších povinností podnikateľa bolo najneskôr v lehote do 31.03.2014 vypracovať bezpečnostný projekt, alebo bezpečnostnú dokumentáciu v zákonom stanovenom rozsahu, v niektorých prípadoch dokonca ustanoviť zodpovednú osobu.

Ďalšou dôležitou povinnosťou podnikateľov bolo najneskôr v lehote do 15.04.2014 oznámiť úradu na ochranu osobných údajov začatie používania informačného systému (v zákonom stanovených prípadoch). Nesplnenie tejto povinnosti v zákonom stanovenej lehote by podľa medializovaných informácii nemalo byť sankcionované v prípade, ak si podnikatelia dodatočne splnia svoju povinnosť a zároveň splnia aj zvyšné povinnosti ustanovené zákonom.

Zoznam dokumentov, ktoré majú podnikatelia povinnosť vypracovať podľa zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov:

  • Bezpečnostný projekt (Základná bezpečnostná dokumentácia);
  • Záznam o poučení oprávnenej osoby;
  • Súhlas dotknutej osoby so spracovaním osobných údajov;
  • Evidenčný formulár informačného systému;
  • Zmluva medzi prevádzkovateľom a sprostredkovateľom o poverení spracúvaním osobných údajov.

Spoločnosť Mercy, s.r.o., ktorej zástupcovia objasnili základy výkladu predmetného zákona na workshope (na ktorom boli aj Eženy) vám odovzdajú bližšie informácie na e-mailovej adrese: Táto e-mailová adresa je chránená pred spambotmi. Ak ju chcete vidieť, je potrebné aby ste mali zapnutý JavaScript. , prípadne priamo telefonicky na čísle 0904 989 1590904 989 159 , kde vám radi pomôžu a zodpovedia vaše otázky (pokojne sa odvolajte sa na Gabiku Revickú a na E-zeny.sk).

 

 

 

Odporučte stránku

Odporúčame