Gabika - Radšej načierno ako legálne - TREND

Oficiálne a neoficiálne podnikanie v turizme Zamysleli ste sa niekedy ako je možné, že dve rovnaké chalupy v tej istej obci majú tak výrazne odlišné ceny? Jednoducho. Majiteľ jednej ju prenajíma na ubytovanie oficiálne a vlastník druhej, ako sa hovorí načierno. Tá prvá, kde majiteľ robí všetko podľa litery zákona, je zaťažená kvantom poplatkov a má aj iné tarify pri platbe energií. Druhá používa tarify bežného užívateľa, nepodnikateľa. Služby prvého môžete ako hosť v prípade nespokojnosti podrobiť reklamácii, s prípadnou oficiálnou reklamáciou služieb tej druhej chalupy budete mať problém, lebo oficiálne vlastne ani nefunguje.

Najprv oficiálne

,,Turizmus ponúka v našom regióne jednu z mála príležitostí na podnikanie. Vždy ma táto sféra lákala, tak som sa s veľkým nadšením rozhodol, že zveľadím našu chalupu a popri svojej práci budeme s manželkou podnikať,” rozprával mi nedávno svoj príbeh jeden z prenajímateľov chalúp. Jeho skúsenosť nie je ojedinelá, skôr by som povedala, že je typická pre tento druh podnikania. Do rekonštrukcie investoval nemalé peniaze s nádejou, že zvýši hodnotu svojej nehnuteľnosti a po rokoch sa rodine peniaze začnú vracať. Založil si živnostenský list, vybehal potrebné povolenia a potešený zo záujmu dovolenkárov vítal hostí. ,,S radosťou ich vítam dodnes, ale už s obavou, či ma niekto neudá, lebo už nie som podnikateľ,” konštatoval.

Blázon

Po prvých rokoch podnikania totiž zistil, že je jeden z mála ubytovateľov, ktorý svoje podnikanie zlegalizoval. “Keď som sa pýtal chalupárov a prenajímateľov privátov, ako dokážu udržať také nízke ceny, keď všetky ostatné náklady narastajú, smiali sa mi,” pokračuje. Tvrdili, že je blázon, ktorý platí dobrovoľne drahšiu elektriku, odvádza daň z ubytovania a navyše platí aj daň z príjmu. To, že platil aj odvody - ako držiteľ živnostenského listu, to im radšej ani nespomínal“. Keď som si potom spočítal, o aké náklady sú moji konkurenti odbremenení, pochopil som ich cenovú politiku. Najprv som si kládol otázku, ako je možné, že sa smelo propagujú na internete, veď zákon vyžaduje, aby každá webstránka uvádzala IČO a údaje prevádzkovateľa webstránky, ale potom som dostal informáciu, že to nik z kompetentných nestíha kontrolovať a že sa tým zbytočne trápim,” vysvetľuje.

Nevytŕčať z davu

Najprv si hovoril, aká je to škoda, koľko peňazí by pribudlo do obecného rozpočtu, keby si všetci prenajímatelia plnili svoju povinnosť a odvádzali poplatky obci. Ak by všetko príkladne fungovalo, mohli by sa združiť a ako sekcia podnikateľov v oblasti cestovného ruchu by sa mohli podielať na rozhodovaní, ako sa im príjmy z miestnych poplatkov prijaté od návštevníkov obce vrátia do rozvoja turizmu. Po niekoľkých rokoch oficiálneho podnikania sa rozhodol, že sa zaradí k ostatným a skončí so svojim idealizmom. “Nemalo to zmysel. Vytŕčal som z davu, keď prišla nejaká kontrola, tak prišla ku mne, lebo som bol oficiálne všade registrovaný. Mal som podstatne vyššie náklady a tým aj vyššie ceny. Z manželkou sme sa rozhodli, že zrušíme naše oficiálne podnikanie a budeme sa tváriť rovnako ako ostatní ubytovatelia, ktorí chápu výklad živnostenského zákona po svojom,” končí svoje rozprávanie.

Svojský výklad zákona

Mnohí ubytovatelia si živnostenský zákon vysvetľujú totiž po svojom. Niekoľkoročné dilematické rozpravy na túto tému - mať, či nemať pri prenajímaní chát a chalúp živnostenský list, nevyústili do zmien v legislatíve. Čiže podľa citácie živnostenského zákona, je na prenájom nehnuteľnosti, bytových i nebytových priestorov nevyhnutné živnostenské oprávnenie a vydanie živnostenského listu, v prípade, ak sa popri prenájme poskytujú aj iné než základné služby spojené s prenájmom. Základnými službami sa pritom rozumie dodávka tepla a teplej úžitkovej vody, elektrickej energie, plynu, odvoz odpadu atď. Viacerí by sme si priali, aby bola legislatíva zhovievavejšia a aspoň trochu sa prispôsobila takým podmienkam pre podnikanie pri ubytovávaní v chatách a chalupách, aké sú v niektorých susedských krajinách. Často síce zaznieva kritika na vysoké ceny prenájmov chát a chalúp, ale nehodnotí sa, ako vznikajú ceny tých, ktorí sa snažia dodržiavať platné pravidlá pre oficiálne prenajímanie. Samozrejme hosťa to nemusí zaujímať, ale keď sa rozhoduje podľa ceny, rozhodne sa veľa krát pre lacnejšieho neoficiálneho ubytovateľa. Namiesto oficiálne podnikajúcich ubytovateľov tak máme dnes stovky neoficiálnych prevádzkovateľov ubytovacích zariadení, a to najmä v oblasti prenájmu chát, chalúp a apartmánov. Sféra, ktorá, ak by sa upravili podmienky, by mohla prinášať do obecných rozpočtov miestne poplatky a do štátneho rozpočtu daň z príjmov, funguje takto v tichosti a zdá sa, že si našla vlastný spôsob podpory podnikania. Aj takto sa dá chápať toľko spomínaná podpora turizmu u nás.

Gabriela Revická
Autorka pracuje v domácom turizme
Publikované v Trend Top cestovanie 2009

.

Odporučte stránku

Odporúčame