Mám talent spájať ľudí

O tom, že sympatický a charizmatický herec Jozef Vajda je nielen skvelým divadelným, ale aj filmovým hercom, určite nikoho presviedčať netreba. O to krajšia a dojímavejšia je skutočnosť, že práve on je jednou zo známych osobností, ktoré podporili projekt občianskeho združenia La Sophia. Toto združenie sa na rôznych úrovniach venuje charitatívnym aktivitám zameraným na pomoc tým, ktorí nemali v živote toľko šťastia a ich východzia pozícia je sťažená. Ide o podporu a rozvoj hudobného nadania a vzdelania detí sociálne vylúčených a ohrozených sociálnym vylúčením v Slovenskej a Českej republike.

Rozhodli ste sa podporiť  projekt  Talent La Sopia a pomôcť tak talentovaným deťom vyrastajúcim v ústavnej starostlivosti  a deťom zo sociálne znevýhodnených  rodín. Kto u Vás podporoval  vzťah k herectvu?

Bol to otec, ktorý síce skončil medicínu, ale mal zato obrovský vzťah aj k umeniu – najmä k opernému spevu. Pochádzal z dvanástich detí, čiže tiež zo sociálne slabšej rodiny, ale piati z jeho súrodencov skončili ako profesionálni hudobníci – speváci,  violončelista, flautista a jeden bol dokonca amatérsky herec, ktorý sa napokon aj  stal profesionálnym hercom v nitrianskom divadle. Pokiaľ ide o môjho otca, jeho talent podporili cudzí ľudia, ktorí mu financovali štúdium medicíny,  a mali zásluhu na tom, čo dosiahol. Otec si to veľmi vážil a mimoriadne mal rád najmä pani doktorku Polákovú, ktorá mu bola ako druhá matka.

Osobne sa ma teda tieto veci dotýkajú a rád pomôžem talentovaným deťom zo sociálne slabších rodín, lebo môjmu otcovi a jeho súrodencom tiež pomohli cudzí ľudia.  Našťastie, ja so svojimi súrodencami som bol na tom oveľa lepšie, pretože nás podporovali vlastní rodičia – otec najmä synov-športovcov a naša mama zase  svojou obrovskou starostlivosťou a láskou, ktorú nám venovala. Dokonca kvôli tomu, aby sa naplno mohla starať o svoju rodinu, nechala aj svoje zamestnanie. Ja som sa snažil odbremeniť rodičov zase tým, že som počas štúdia na škole dostával prospechové štipendium.

Pokračovanie článku nájdete na stránke Woman.sk

Odporučte stránku

Odporúčame