Workshop – Sebakoučovanie – 1.3.2012

S radosťou vám oznamujeme, že sa nám to tento rok podarilo znova! Na 1. marca 2012 sme opäť zorganizovali stretnutie s našou koučkou Zlatkou Subbs.

Srdečne vás pozývame na workshop:

Sebakoučovanie,
alebo
Hľadanie vnútorných zdrojov a motivácie potrebné na posun k osobným cieľom

Termín: 1.3.2012
Čas: 13,30 hod. – 17,30 hod.
Miesto: Banská Bystrica

 

Čo znamená koučing?

Koučovanie je spôsob podpory rozvoja schopností a zručností jednotlivcov i skupín, manažérov i zamestnancov. Koučovanie je cielené uvoľňovanie a posilňovanie rozvojového potenciálu človeka, ktoré sa uskutočňuje priamo v praxi pri práci koučovaného človeka za účasti odborníka na koučovanie, kouča. V oblasti rozvoja manažmentu a pracovníkov v organizácii ide teda o cielené uvoľňovanie a posilňovanie rozvojového potenciálu človeka.
Zdroj: z Wikipédia

Kto je Zlatica Mária Stubbs?

O lektorke, Zlatke Stubbs sme už písali vo viacerých našich článkoch, ak ste ich nečítali, odporúčam vám nasledovné tri články:Zlatica Mária Stubbs

Predstavenie Zlatky Stubbs
O koučingu a cieľoch od Gabiky Revickej
Sám sebe koučom – ako si správne stanoviť ciele


Čo hovorí Zlatka o workshope, ktorý nás čaká 1.3.2012

Koučovací workshop je zameraný na hľadanie vnútorných zdrojov a motivácie potrebnej na posun k osobným cieľom - koučovanie naživo.

- koučovanie celej skupiny - vizualizácia cieľov, hľadanie vlastných zdrojov, prvé kroky k cieľu - každý účastník má svoje vlastné ciele
- sebakoučovanie - kľúčové kroky sebakoučovania do budúcnosti

Sebakoučovanie sa nebude diať na mieste, je to skúsenosť, ktorú si z workshopu účastníci zoberú so sebou domov. Po spoločnom koučovaní individuálnych cieľov, by som rada vysvetlila taký jednoduchší proces, ktorým sme spoločne prešli, ako by sme upresnili ciele, ako sme hľadali zdroje, ktoré sú v nich, ktoré sú kľúčové časti toho procesu a ako tým procesom môžu účastníci workshopu prejsť aj sami, keď potrebujú niečo riešiť.

Na workshop je potrebné priniesť si zošity na písanie a „niečo“, čo momentálne riešite, alebo cieľ, ktorý by ste chceli dosiahnuť.

Účelom workshopu je:

- odísť s prvým krokom, ktorý spravíte, aby ste sa posunuli k svojmu cieľu 
- z procesu, ktorým prejdete, si zobrať kľúčové kroky pre sebakoučovanie do budúcnosti

Technické parametre workshopu:

Trvanie: začiatok o 13,30 hod., predpokladaný koniec 17,30 hod.
Miesto: Banská Bystrica, hotel Dixon

Cena workshopu:

pre členky OZ E-ženy: 25 Eur
pre nečlenky OZ E-ženy: 55 Eur


Tešíme sa na vás!Monika, Gabika a Linda

Tags:

Odporučte stránku

Odporúčame