Tag:Numerológia

Dovoľte mi srdečne vás pozvať na prežitie takého zážitku, na ktoré tak skoro nezabudnete. Prečo som si taká istá? Lebo ja som to už zažila a žiada sa mi znova a znova...Čo robíte 17.11.2011?

Pokračovanie...  

11. 7. o 20:42  bude Nov,
26. 7. o 02:39  bude Spln.
Účinok Splnu aj Novu trvá  36 hodín pred aj po.  V tomto čase nerobíme závažne rozhodnutia, dôležité stretnutia. Pozor na cestách.

 • Baran 21.3.- 20.4.

Po celý mesiac snaha o dokonalosť, efektívnosť a usilovnosť vo všetkých činnostiach, čo ale  môže spôsobovať nervozitu.
Do 3. 7. posilnený organizačný a podnikateľský talent.
Do  21.7. jasné, rýchle  a logické myslenie, zručnosť.
Od 16.7. pozor na impulzívnosť a sklony k sporom.
Od 19. 7. pozor na  výstrednosť, nestálosť a netrpezlivosť.
Od 23. 7. ľahostajnosť a lakomosť stoji na ceste k úspechu.

 • Býk 21.4.- 21.5.

Do 10. 7. tvorivosť, štedrosť, láska k prepychu. Výdavky na deti
Od 11. 7. do konca mesiaca výrečnosť a usilovnosť prináša dobré výsledky v obchode hlavne s umením. Opatrne s novými záväzkami.
Od 4. do 13. 7. nepreháňať s nárokmi, inak sú možné sklamania.
Od 10. do 17. 7.  sa nebojte  využiť svoju charizmu.

 • Blíženci 22.5.- 21.6.

Do 3. 7. rečnícke nadanie, schopnosť uskutočňovať plány.
Do 9. 7. dobrá pamäť, aktivity spojené s pohybom, tancom a športom majú úspech.
Darí sa spisovateľom, dokumentaristom.
Od 8. do 14. 7. kolísavá ctižiadosť, ale aj napriek tomu sa darí v obchode, literatúre, pedagogike, histórii a v reklame.
Od 10. do 27. 7. veľkorysé myslenie, organizačné schopnosti, aj naďalej sa darí spisovateľom.
Pozor na hazard.
Od 28. do 31. 7. analytické schopnosti, zmysel pre detaily, manuálna zručnosť. Všeobecne pracovné úspechy.
Od 23. do 30. 7.  pozor na únavu a podvody.

 • Rak 22.6.- 22.7.

Rakom vládne najrýchlejšia „planéta“ zverokruhu. Za mesiac prejde všetkými znameniami, preto mesačná predpoveď pre toto znamenie je veľmi náročná.
Do nových aktivít a projektov je vhodné púšťať sa až od 12. 7.
Do 3. 7.  precitlivenosť, únik od problémov, nerozhodnosť až rezignácia.
Do 5. 7.  živý temperament, hádavosť až agresivita, ale aj odvaha a dobré nápady.
Do  8. 7.  zdvorilosťou a vznešeným  vystupovaním možnosť finančných ziskov.
Do 10. 7. zvedavosť a nepokoj ženie hlavne žurnalistov na cesty.
Do 12. 7.  plodné myšlienky spájajúce prácu a rodinu, sporivosť.
Do 14. 7.  štedrosť, tvorivosť, darí sa hlavne v obchode s drahým a luxusným tovarom.
Do 16. 7. pedantnosť, zmysel pre detaily, veľmi dobré obdobie pre úradníkov, účtovníkov, učiteľov.
Do 18. 7. zmysel pre spravodlivosť, hlavne právnici dosahujú uznanie, optimizmus ale aj nerozhodnosť.
Do 20. 7. nachádzanie súvislostí, tam kde ostatní nič nevia. Pozor na hrubosť, prudkosť a omamné látky.
Do 22. 7. športu, právu a pravde sa darí hlavne na cestách, a v spolupráci so zahraničnými firmami.
Do 25. 7. vážnosť, pracovitosť, hospodárnosť vedie ku kariére. Mienka iných je dôležitá.
Do 27. 7. láska k umeniu a vede. Známosti pomáhajú úspechu. Dobré uplatnenie v politike, reklame a chirurgii.
Od  28. 8. do konca mesiaca  dobrá predstavivosť, sklon k mysticizmu. Konštelácia vhodná pre básnikov a hudobníkov.

 • Lev 23. 7. – 22. 8.

1. 7. pozor na utrácanie a dlhy.
Do 5. 7. panovačnosť , megalománia.
Od 1. do 22. 7. činorodosť a svedomitosť hlavne v povolaniach , ktoré vyžadujú starostlivosť,  fantáziu a lásku k deťom. Dobrá pamäť napomáha vzdelaniu. Darí sa aj kuchárom, učiteľom, maliarom, spisovateľom, umelcom, obchodníkom.
Od 13. 7. do konca mesiaca úspech vďaka médiám.
Od 23. 7. do konca mesiaca vzostup a vedúce postavenie vlastnou iniciatívou. Darí sa v móde a zábavnom priemysle, hercom a umelcom.

 • Panna 23.8.- 23.9.

Do 9. 7. Úspech spojený s tancom a športom. Výnimočne dobrá pamäť, silná predstavivosť,
dar slova.
Od 8. do 12. 7. originalita a činorodosť dáva predpoklady pre úspech v reklame.
Od 8. do 14. 7. zmysel pre spravodlivosť, úspechy v pedagogike, matematike, literatúre, verejnej správe a obchode. Vďaka diplomacii sa rodí uznávaný radca.
Od 10. do 27. 7. veľkorysé a pozitívne myslenie ujasňuje životné ciele.
Od 23. do 30. 7. pozor na ľahkomyseľnosť a podvody.
Od 28. 7. do konca mesiaca manuálna zručnosť, pedantstvo, celkovo úspechy.

 • Váhy 24.9.- 23.10.

Od 4. do 13. 7. umelecké sklony, hlavne hudobné,  zjemnenosť a precitlivenosť.
Do 10. 7. využite priazeň významných osobností. Pre hry a zábavy nezabudnite na každodenné  povinnosti.
Od 10. do 17. 7. ak budete chcieť zrušiť nejakú zmluvu, pravdepodobne ju budete chcieť znovu obnoviť.
Od 11. 7. do konca mesiaca výrečnosť, zručnosť, usilovnosť prináša dobré výsledky v obchode s umením. Záväzky odložte na neskoršie obdobie.

 • Škorpión 24.10.- 22.11.

Nespokojnosť, nervozita a unáhlenosť vytvárajú prekážky na ceste k možnému vrcholu.
Rýchle chápanie, dar presviedčať a charizma si určite nájdu uplatnenie.
Posledné dni mesiaca prinášajú zmysel pre spravodlivosť, úspechy dosahujú sudcovia, právnici, kriminalisti.

 • Strelec 23.11.- 22.12.

Nadšenie, snaha zlepšovať, využívanie príležitostí, vodcovské schopnosti to všetko tento mesiac prinášajú hviezdy a vďaka tomu aj rýchly úspech.  Darí sa politikom , pedagógom, obchodníkom. Nerozhodnosť a netrpezlivosť a nespokojnosť by mohli byť na prekážku.
Od 23. 7. opatrnejšie hlavne v činnostiach, ktoré majú spojitosť so zákonmi.
21. 7. Super deň.

 • Kozorožec 23.12. – 20.1.

Do 21. 7. možné prekážky v povolaní, ale aj napriek tomu sa darí učiteľom, dozorcom a politikom s dostatkom diplomacie. Pozor na ruku zákona.
Od 22. 7. do konca mesiaca čestnosť, vytrvalosť a zodpovednosť sú posilnené, prinášajú pocty a uznania.

 • Vodnár  21.1.- 19.2.

Po celý mesiac náhle a nečakané úspechy hlavne v reklame, a médiám, možno aj vďaka originalite, impulzívnosti a priateľom. Záujem o veci vzdialené.
Nedostatok diplomacie znemožňuje politickú kariéru.
Od 13. 7. túžba po nezávislosti, sebavedomie a vynachádzavý temperament vedie k začiatkom podnikania = úspech.

 • Ryby 20.2.- 20.3.

Rozhodnosť nebude tento mesiac vaša najsilnejšia stránka.
1. 7. veľmi dobrý deň na cestovanie a sťahovanie.
Od 4. do 13. 7. pozor na sklamania, zradu a podvody.
Od 23. do 30. 7.  z nepriateľov sa stávajú priatelia.
Darí sa umelcom, básnikom, hudobníkom

 

VŽDY JE POTREBNÉ SKONTROLOVAŤ OSOBNÚ ROČNÚ VIBRÁCIU - Úvodný článok k numerológii
A NAJLEPŠIE DNI PODĽA DÁTUMU NARODENIA - najlepšie dni podľa narodenia

Kombináciou týchto troch predpovedí sa dopracujeme k čo najpresnejšiemu výsledku.

Veľa úspechov.
Alenka
www.astrologia-numerologia-tarot.sk

 

12. 6. o 12:16 bude Nov,
26. 6. o 12:33 bude Spln.
Účinok Splnu aj Novu trvá  36 hodín pred aj po.  V tomto čase nerobíme závažne rozhodnutia, dôležité stretnutia. Pozor na cestách.

 • Baran 21.3.- 20.4.

Disciplína, usilovnosť a pedantnosť to všetko prinášajú hviezdy od 7.6., ale aj stratégiu, ktorá dáva predpoklady na úspech v armáde, obchode a priemysle.
Úspech môže ohroziť nervozita a nerozvážnosť. Opatrne s dôverou.
Od 8. 6. do 14.. 6.  pozor na jazyk.
11. , 17., a 24. 6. opatrne s peniazmi,  netrpezlivosť, márnotratnosť, hazardérstvo.

 • Býk 21.4.- 21.5.

Do 14.6. popri jemnosti a starostlivosti nezabúdať na  zmysel pre povinnosť.
Darí sa v oblastiach spojených s kultúrou bývania a s verejnosťou.
Od 15. 6. do konca mesiaca štedrosť a prepych pri tvorbe šperkov a odevov prináša úspech.
10. – 14. 6. stálosť príjmov podmienená zodpovednosťou a vytrvalosťou.
8. a 22. 6. povrchnosť a nedbalosť môže priniesť sklamanie.

 • Blíženci 22.5.- 21.6.

Do 9.6. prevláda konzervatívne naladenie, pomalšie rozhodovanie, ale vytrvalosť.
Úspechy vo finančníctve, bankovníctve a móde. Myšlienky zamerané na zisk.
Od 10. do konca mesiaca myslenie aj rozum naberajú rýchlosť. Veľmi dobré obdobie na štúdium. Darí sa právnikom, rečníkom, kníhkupcom, Tanečníkom a športovcom od 25.6.
Pozor: od 6. do 11. 6. na podvody,
od  9. do 14. 6. na alkohol a agresivitu,
18. 6. na ohováranie a klamstvo

 • Rak 22.6.- 22.7.

Rakom vládne najrýchlejšia „planéta“ zverokruhu. Za mesiac prejde všetkými znameniami, preto mesačná predpoveď pre toto znamenie je veľmi náročná.
Prvé 3 dni  budú síce akčnejšie, ale aj tak nie je  vhodné až do 13. začínať nové aktivity
4. a 5. 6. -  pokoj a potreba slúžiť ľudstvu. Vhodné obdobie pre básnikov a hudobníkov.
Pozor na márnotratnosť a hádavosť.
6. až  8. 6. - túžba po nezávislosti, bojovnosť, impulzívnosť, odvaha a dobré nápady.
9. a 10. 6. -  tvrdohlavosť, netrpezlivosť ale úspech pri finančných záležitostiach. Zisky v realitách a v poľnohospodárstve.
11. a 12. 6. -  vhodné obdobie na cestovanie, ale pozor na osobné veci a peniaze,  vzdelávanie a pre žurnalistov.
13. a 14. 6. -  zameriavanie sa viac na rodinu. Reštaurácie, hotely, pohostinstvá –veľmi dobre.
Márnotratnosť, opatrne so silami  a zdravým celkovo.
15. a 16. 6. -  štedrosť, sila, tvorivá práca.
17. a 18.6. - pracovitosť, poriadkumilovnosť, výborná pamäť ale aj kritickosť. Vhodné obdobie pre cestovateľov, obchodných zástupcov, učiteľov a úradníkov.
19. a 21. 6. -  nerozhodnosť, vzťahy so ženami sú problematické.
22. a 23. 6 -  vynaliezavosť, túžba po moci, pozor na alkohol, sklon k podvodom.
24. a 25. 6.- vhodné obdobie zamerať sa na cestovanie, šport a právo.
26. až 28. 6.- praktickosť a podnikavosť.
26. až 28. 6. – priatelia sú nápomocní úspechu.

 • Lev 23.7.- 22.8.

Do 21. 6. hviezdy prinášajú aktivitu a všestrannosť vedúce k úspechom, hlavne v povolaniach prinášajúcich zmenu a komunikáciu, ale pozor na povrchnosť a nesústredenosť.
Od 22. 6 do konca mesiaca dobré obdobie pre kuchárov, učiteľov, maliarov, umelcov, obchodníkov, ale opatrne s financiami a manipuláciou iných.

 • Panna 23.8.- 23.9.

Do 9. 6. opatrnosť, praktickosť, vytrvalosť, obchodná zručnosť, diplomacia.
Od 10. 6. do 24. 6. pri minimálnej snahe a sústredenosti vhodný čas na vzdelávanie.
Hviezdy sú naklonené právnikom a žurnalistom.
Od 25.6. do konca mesiaca vnímavosť a dobrá pamäť vedie k úspechu, aj naďalej sa darí žurnalistom.
Od 8. do 14. 6.  - pozor na jazyk.
Od 23. do 26.6. – unáhlenosť, hádavosť, prehnaná kritika..

 • Váhy 24.9.- 23.10.

Do 14. 6. zvýšený zmysel pre kultúru bývania a umelecké povolania.
Od 15. 6. do konca mesiaca  tvorivosť a štedrosť. Darí sa hlavne obchodom s luxusným tovarom, umelcom, pedagógom a filmu.
8., 22. a 29. 6. povrchnosť a nedbalosť maria úspech.

 • Škorpión 24.10.- 22.11.

Na ceste k úspechu nemusí isť všetko podľa pravidiel, násilie nie je riešenie. Náhle zmeny vedú skôr ku kríze a poškodeniu. Chuť, zmeniť celý svet nie je na mieste, aj keď energie a sily je dostatok. Usmernenie energie k už existujúcim projektom je efektívnejšie.

 • Strelec 23.11.- 22.12.

Nepokoj, netrpezlivosť, pesimizmus. Úspechy len  v medziach zákona, napomáhajú priatelia a okolie.
Originálne nápady.
Od 8. do 14.6. úspechy v pedagogike, literatúre, filozofii, verejnej správe a obchode.
Od 15. do konca mesiaca vitálnosť a šťastie, aktivity vedú k úspechu.

 • Kozorožec 23.12. – 20.1.

Od 5. do 12. 6. logické myslenie, rozvaha, trpezlivosť, racionálnosť, to všetko využite v tomto období, pretože ostatnú časť mesiaca sa hviezdy usmievajú na iných.
Nepokoj, podozrievavosť a strach môžu viesť k stratám a sklamaniam.

 • Vodnár  21.1.- 19.2.

Od 9. do 11.6. veľkolepé nápady, nadanie pre reklamu, presvedčovacie schopnosti, originalita. Načerpajte v tomto období všetko čo môžete využiť v ostatnom období mesiaca, pretože inak bude dosť náročný.
Pozor hlavne na prudké zmeny, nedostatok diplomacie a neschopnosť koncentrácie.

 • Ryby 20.2.- 20.3.

Od 10. do konca mesiaca  využite svoju obrovskú predstavivosť, originalitu, lásku k hudbe a umeniu, rýchle chápanie a charizmu.
V ostatnom období plytvanie energiu, ktorej aj tak nie je dostatok, predpoklady nie sú presné,
zhoršená pamäť, nepraktickosť.

VŽDY JE POTREBNÉ SKONTROLOVAŤ OSOBNÚ ROČNÚ VIBRÁCIU - Úvodný článok k numerológii
A NAJLEPŠIE DNI PODĽA DÁTUMU NARODENIA - najlepšie dni podľa narodenia

Kombináciou týchto troch predpovedí sa dopracujeme k čo najpresnejšiemu výsledku.

Veľa úspechov.
Alenka
www.astrologia-numerologia-tarot.sk

 


14. 5. o 02:06 bude Nov,
28. 5. o 00:10 bude Spln.
Účinok Splnu aj Novu trvá  36 hodín pred aj po.  V tomto čase nerobíme závažne rozhodnutia, dôležité stretnutia. Pozor na cestách.

 • Baran 21.3.- 20.4.

Rozhodnosť, odvaha, podnikavosť to všetko vás vedie k úspechu až do 15. 5.  Aj naďalej darí športovcom uniformám ale aj v priemysle.
20 .5. v ničom neriskovať.
Od 24. 5. do konca mesiaca hrozia špekulácie a mrhanie energiou.

 • Býk 21.4.- 21.5.

Od 4. 5. do 11. 5. podnikavosť a diplomacia   zaručia úspech, hlavne v oblastiach umenia, módy a  všade tam kde sa  vyžaduje estetika.
Od 14. 5. do 23. 5. opatrne s investíciami, pozor na nedbalosť.
Od 25. 5. až do konca mesiaca opäť diplomacia, zdvorilosť a komunikácia bude  viesť k úspechom. Dariť sa bude hlavne umelcom a slobodným povolaniam.

 • Blíženci 22.5.- 21.6.

Opatrnosť, vytrvalosť a vynaliezavosť bude dôležitá pri obchodných a finančných záležitostiach. Do 4. 5. dobrá komunikácia posilní úspech. Dariť sa bude aj sudcom, kriminalistom a psychológom.
19. 5. pozor na nerozhodnosť,  nedostatok sústredenia až povrchnosť.
Od 25. 5. sa bude dariť hlavne tvorcom krásy a umenia.

 • Rak 22.6.- 22.7.

Rakom vládne najrýchlejšia „planéta“ zverokruhu. Za mesiac prejde všetkými znameniami, preto mesačná predpoveď pre toto znamenie je veľmi náročná.
Začiatok mesiaca bude trochu melancholický, ale aj tak vhodný na cestovanie.
4. 5. – 5. 5. úspech vďaka hospodárnosti a zodpovednosti.
10. 5. - Skvelé nápady a predstavivosť, praktičnosť.
11. 5. – Vitalita, aktivita, podnikavosť..
13. - 19. 5. a 27. 5. – pozor na prchkosť,  márnotratnosť a netrpezlivosť
18. – 19. 5.  –  výhodné investície, šťastné náhody
20. – 21.5. – žiadne riskantné transakcie
22. – 23. 5. – tieto dni vyžadujú nepomerne viac energie a vytrvalosti ako dni ostatné
31. 5.  – zodpovednosť a organizačné schopnosti.
Ostatné dni pozvoľna.

 • Lev 23.7.- 22.8.

Naďalej veľmi dobré obdobie, plné energie, zodpovednosti a vážnosti, ale v období  od 13. 5. - 26. 5. – treba dávať pozor na konflikty  a podvody.

 • Panna 23.8.- 23.9.

Pracovitosť, hospodárnosť, šporovlivosť napomáha vyhnúť sa prekážkam a sklamaniam. Darí sa hlavne učiteľom, kontrolórom, dozorcom , sudcom.  V oblasti financií sa bude dariť za predpokladu obozretnosti a neunáhlenosti.
Od  1. do 4., 12. a 21. 5., je vhodné vybavovať veci na verbálnej úrovni.
19. a 25. 5. neriešiť nič.
od 26. 5.  do konca mesiaca sa darí v oblasti lásky, krásy, harmónii, umenia.

 • Váhy 24.9.- 23.10.

Sloboda a voľnosť je predpoklad pre úspechy v tomto mesiaci.
Od 4. do 11. 5. úspechy spojené s cestovaním, alebo s pohybom /športom/.
Od  13. do 22. 5. veľmi opatrne s financiami, pre nedbalosť hrozia straty peňazí, ale aj márnotratnosť.
Od 17. do konca mesiaca nové projekty nemajú perspektívu.

 • Škorpión 24.10.- 22.11.

Začiatok mesiaca je veľmi priaznivý, Do 5.5. veľa energie, sebavedomie a rozhodnosť.
Od 6. 5.  do 25. 5. sa darí hlavne v povolaniach v ktorých je prvoradá spravodlivosť.
10. a 23. netrpezlivosť môže prekaziť plány.
Od 24. 5. do konca mesiaca pozor na zmeny, v konečnom dôsledku nebudú priaznivé.

 • Strelec 23.11.- 22.12.

Trpezlivosť by mala byť tento mesiac najsilnejšou stránkou povahy Strelcov.
Pri pocite ustrnulosti a prekážkach vyhľadajte pomoc priateľov.
Najpriaznivejšie dni mesiaca 12. – 24. 5. Činorodosť a vytrvalosť je korunovaná úspechom.

 • Kozorožec 23.12. – 20.1.

Máj prináša Kozorohom skúšky na vyššej úrovni. To znamená, ak príde  „prekážka“ v akejkoľvek forme, tak si poviem : JE TO LEN SKÚŠKA, KTORÁ MA  POSILNÍ.
Dôležité je jej prijatie, pochopenie môže prísť neskôr.
Všetko nechať v zabehnutých koľajach, bez výrazných zmien.

 • Vodnár  21.1.- 19.2.

Náhle nečakané zmeny prináša Máj. Diplomacia , umiernenosť a hlavne priatelia napomáhajú ich zvládnutiu.
23. a 24. 5. rýchly úspech vďaka nezávislosti a médiám. 
Darí sa hlavne umelcom, hudobníkom a rečníkom.

 • Ryby 20.2.- 20.3.

Máj prináša rýchle, nové, pozitívne.
Od 13. do 26. 5. dva krát premyslieť reálnosť plánov.
Od 24. do konca mesiaca umiernenosť v rozhodovaní a konaní.
Celkovo, dobrý mesiac pri dodržaní odporúčaní.


VŽDY JE POTREBNÉ SKONTROLOVAŤ OSOBNÚ ROČNÚ VIBRÁCIU - Úvodný článok k numerológii
A NAJLEPŠIE DNI PODĽA DÁTUMU NARODENIA - najlepšie dni podľa narodenia

Kombináciou týchto troch predpovedí sa dopracujeme k čo najpresnejšiemu výsledku.

Veľa úspechov.
Alenka
www.astrologia-numerologia-tarot.sk

 

14. 4. o 13:32 bude Nov,
28. 4. o 13:21 bude Spln.
Účinok Splnu aj Novu trvá  36 hodín pred aj po.  V tomto čase nerobíme závažne rozhodnutia, dôležité stretnutia, pozor na cestách.

 

 • Baran 21.3.- 20.4.

Veľa energie po celý mesiac, nezávislosť, odvaha,  ale dôležitá bude hlavne rozvaha.
Do 9.4. a od 20. – 28.4.,  pozor na jazyk, inak hrozia spory. Úspech majú športovci a uniformy.

 • Býk 21.4.- 21.5.

Veľmi dobrý mesiac, dobrá spolupráca, zodpovednosť, dobré investície, to všetko vás tento mesiac čaká  od 7. 4. Najviac sa bude dariť umeleckým  povolaniam, finančným inštitúciám a realitám.

 • Blíženci 22.5.- 21.6.

Je to mesiac v ktorom hviezdy budú priať ekonómom, diplomatom, bankovým a finančným inštitúciám, ale pozor do 9.4. a 21. – 28. 4. na pretvárku a tvrdohlavosť. V ostatnom období si stojte za svojimi  názormi. Na vidieku a v záhradke sa budete cítiť slobodne.

 • Rak 22.6.- 22.7.

Rakom vládne najrýchlejšia „planéta“ zverokruhu. Za mesiac prejde všetkými znameniami, preto mesačná predpoveď pre toto znamenie je veľmi náročná.
11. 4. – veľmi dobrý deň na začiatok služobnej cesty, ale aj dovolenky. Umelci a básnici majú svoj deň.
13. a 14. 4. – svet patrí odvážnym a nezávislým.
16. 4. –  nehnuteľnosti, pôda, rodina, víno – na to sa treba v tento deň zamerať.
20. a 21. 4. – zameranie sa na históriu , psychológiu, stravovanie, vedie k popularite a plodnosti.
24. – verejnosť, obchod, politika vedú ku kariére
27. – umenie, stravovanie, zmluvy na to sa zamerajte v tento deň.
30. – dnes praje vynaliezavým, odvážnym a nielen na cestách.
Ostatné dni pozvoľna.

 • Lev 23.7.- 22.8.

Veľmi dobré obdobie plné energie, vitality a úspechu až do 20.4. Prekážky nepoznáte.
21. a 22. 4. prechodná nestálosť a nerozhodnosť. Od 24. do konca mesiaca veľmi veľa energie, nie vždy správne využitá. Výbušná energia.

 • Panna 23.8.- 23.9.

Tak tento mesiac nepraje zmenám, ani diplomacia nebude vaša silná stránka.
Od 11. do 19.4. je obdobie, ktoré využite na finančné záležitosti, hviezdy im budú naklonené.

 • Váhy 24.9.- 23.10.

Do 8. 4. bude vaša čestnosť a rozvaha bude skúšaná, v tom dobrom aj v zlom.
V ďalšom období zmluvy a súdne spory prinášajú  zisky. Darí sa umelcom a literátom.

 • Škorpión 24.10.- 22.11.

Do 8.4. využite svoju charizmu a po celý mesiac rýchle myslenie. Aj keď jazyk sa občas ukáže, že je ešte rýchlejší. Máte zmysel pre spravodlivosť. Darí sa sudcom, kriminalistom. Vytrvalosť vedie k úspechu.

 • Strelec 23.11.- 22.12.

Do 14. 4. úspech na cestách, pomoc priateľov. Láska k umeniu. Právnici využite toto priaznivé obdobie.
Od 15. 4. nepokoj, netrpezlivosť a nespokojnosť. Podnikanie len v medziach zákona.

 • Kozorožec 23.12. – 20.1.

Vaše prednosti na tento mesiac ako  poriadkumilovnosť, hospodárnosť, striedmosť budú možno trošku preverované, ale všetko je len na vás. Vynikanie vďaka prírode.  Darí sa hlavne politikom, učiteľom a kontrolórom.

 • Vodnár  21.1.- 19.2.

Tento mesiac budete viac ako po iné mesiace vizionári, ale nepresviedčajte o tom ostatných, musia na to prísť samy. Využite to pre seba, ale  realizácie nechajte na neskoršie obdobie. Plánovanie je heslom tohto mesiaca.

 • Ryby 20.2.- 20.3.

Až do 14. 4. veľmi úspešné obdobie, ktoré môže byť spojené aj s cestovaním alebo zahraničnou firmou. V ďalšom období úspechu bráni netrpezlivosť, nespokojnosť. Dôverujte  priateľom. Darí sa umeniu, právu a humanite.

 

VŽDY JE POTREBNÉ SKONTROLOVAŤ OSOBNÚ ROČNÚ VIBRÁCIU - Úvodný článok k numerológii
A NAJLEPŠIE DNI PODĽA DÁTUMU NARODENIA - najlepšie dni podľa narodenia

Kombináciou týchto troch predpovedí sa dopracujeme k čo najpresnejšiemu výsledku.

Veľa úspechov.
Alenka

 

Bolo to v čase, keď sme riešili otázku, či horoskopy dať na portál E-zeny.sk alebo nie. Prijali sme rozhodnutie, že ponúkneme ženám numerológiu, hoci neskôr sa táto oblasť rozšírila aj na "Podnikajte s číslami a hviezdami". Na jednom z našich pravidelných porád e-žien sme sa rozprávali o tom, koľko podobných informácií "unesie" náš web.

Pokračovanie...  

Správa nie len o krste www.e-zeny.sk vyšla aj v novinách SENECKO. Prečítate si aj dôvody vzniku portálu, pre koho je určený a krátky popis o zakladateľkách E-zeny.sk.

Pokračovanie...  

14. 2. o 3.45 je Nov,
28. 2. o 17.39 je Spln.
Účinok je 36 hodín pred aj po Nove aj Splne. V tomto čase nerobíme závažne rozhodnutia, dôležité stretnutia, pozor na cestách.

 • Baran 21.3.- 20.4.

Celý február je celkom dobrý na podnikanie, hlavne v priemysle a povolaniach, ktoré majú spojitosť s uniformami. Aj keď nič nebude zadarmo. Pozor v období   od 1.2. do 5. 2. a od 11.2. do 16.2. na netrpezlivosť, v opačnom prípade, marenie vlastných plánov. Od 8.2. do 16.2. pozor na jazyk.

 • Býk 21.4.- 21.5.

Vo februári sú hviezdy naklonené   hlavne nezávislým povolaniam. Veľmi dobré obdobie na nové kontakty, výhodné zmluvy a cestovanie. S dôverou to nepreháňajte.

 • Blíženci 22.5.- 21.6.

Vytrvalosť, trpezlivosť a zodpovednosť to všetko prináša február. Od 10-teho   tvorivosť, originalita, ale možno aj výstrednosť a tvrdohlavosť.
Vhodné obdobie na vzdelávanie.
Jazyk bude predbiehať rozum, čo môže spôsobovať nedorozumenia.

 • Rak 22.6.- 22.7.

Vytrvalosť, cestovanie. Originálne nápady, ktoré zostanú len nápadmi, čo ale neplatí v oblasti módy a umenia od 11.2. Vhodné obdobie na štúdium a cestovanie od 14.2.

 • Lev 23.7.- 22.8.

Altruizmus. Dariť sa bude skôr slobodným a nezávislým povolaniam, v politike a v spojitosti s dopravou /lietadlá, železnice/. Ale aj tam môžu nastať menšie obmedzenia do 15.2..
Do 18.2. náročné obdobie pre rodinný život.

 • Panna 23.8.- 23.9.

Ctižiadostivosť, praktickosť a hospodárnosť vám prináša toto obdobie. Dariť sa bude v reklame /do 8.2./a vzdelávaní zvlášť od 11.2.   
0d 9.2. do 17.2. pozor na jazyk.

 • Váhy 24.9.- 23.10.

Do 10.2. sa darí zmluvám v  oblasti reklamy a vynálezov, od 11. 2. umeniu. Koncom mesiaca pozor na zmluvy, hrozia podvody aj keď po ruke budú riešenia.

 • Škorpión 24.10.- 22.11.

Dariť sa bude hlavne trpezlivým politikom, povolaniam v uniforme a športovcom. Impulzívne konanie nie je na mieste. V ostatných povolaniach je útlm prednosťou, inak hrozí kríza,   odlúčenie, zánik.

 • Strelec 23.11.- 22.12.

Veľmi úspešný mesiac, hlavne pre právnikov , humanitných pracovníkov a umelcov.
Od 8.2- 24.2. veľmi dobré obdobie na cestovanie.

 • Kozorožec 23.12. – 20.1.

Poriadkumilovnosť, striedmosť, praktickosť. Dariť sa bude hlavne učiteľom, kontrolórom, inžinierom, ale úspech môže byť pribrzdený. Pracovitosťou však všetko prekonané.

 • Vodnár 21.1.- 19.2.

Taký normálny mesiac. Od 5.2. bude odmenená originalita a činorodosť, s koncentráciou to bude horšie. Od 25.2. nedostatok diplomacie.

 • Ryby 20.2.- 20.3.

Veľmi úspešný mesiac, tak isto ako pre Strelcov. Sklon k mystike. Pozor na návykové látky.


Podnikanie v ostatných oblastiach sa veľmi neodporúča. To neznamená, že nebudeme nič robiť, len sa snažíme ísť v zabehnutých koľajach, bez závažnejších zmien.

VŽDY JE POTREBNÉ SKONTROLOVAŤ OSOBNÚ ROČNÚ VIBRÁCIU - Úvodný článok k numerológii
A NAJLEPŠIE DNI PODĽA DÁTUMU NARODENIA - najlepšie dni podľa narodenia

Kombináciou týchto troch predpovedí sa dopracujeme k čo najpresnejšiemu výsledku.

Tak držím palce
Alenka

 

Zamysleli ste sa už niekedy nad tým, či a ako nás môže ovplyvniť dátum narodenia?

Čísla z dátumu narodenia vytvárajú energiu, vibráciu, ktorú nevidíme. No môžeme sledovať jej vplyv na schopnosti a možnosti človeka, či už na mentálnej, alebo fyzickej úrovni - všeobecne na celý život, alebo len na určité obdobie.
Každé číslo má špecifickú vibráciu, podľa toho rozlišujeme čísla

 • mentálne,
 • vodcovské,
 • energetické,
 • fyzické,
 • duchovné a
 • citlivé.

Na základe toho sa dá veľmi presne povedať, ktoré dni sú pre nás vhodné na rozhodovanie, vybavovanie, dôležité stretnutia, úspešné rokovania. Ak je daný deň kompatibilný s dňom nášho narodenia je to najväčší predpoklad aby bol pre nás aj úspešný. Samozrejme , že je zároveň dôležité v akej ročnej vibrácii sa nachádzame.

Výpočet ročnej vibrácie nájdete v úvodnom článku: Úvodný článok k numerógii

V tabuľke nájdite svoj deň narodenia:

Deň narodenia
Veľmi dobré dni na vybavovanie dôležitých vecí a rozhodovanie
Dobré dni
1. 1., 10., 19. 5., 8., 14., 17.
2. 2., 20. 6., 9., 24., 27., 29.
3. 3., 30. 8., 9.
4. 4. 7.
5. 5. 1., 8., 10., 14., 17.
6. 6., 24. 2., 20.
7. 7., 25. 4., 9., 27.
8. 8., 17. 3., 12., 18., 30.
9. 9., 27. 2., 3., 7., 8., 21., 25., 26., 30.
10. 1., 10., 19. 5., 8., 14., 17., 18.
11. 11. 5., 8., 14., 17.
12. 3., 12., 30. 8., 17.
13. 13., 31. 4.
14. 5., 14. 1., 8., 10., 17.
15. 15. 1., 5., 8., 10., 14., 17.
16. 16. 4., 7., 13.
17. 8., 17.,
3., 12., 18., 30.
18. 9., 18. 3., 8., 12., 17., 30.
19. 1., 10., 19. 5., 8., 10., 14., 17.
20. 2., 20. 6., 9, 24., 27., 29.
21. 21. 26., 27.
22. 22. 4., 7.
23. 23. 26., 29.
24. 6., 24. 2., 9., 20., 27.
25. 7., 25. 4., 22., 27.
26. 26. 21., 27.
27. 9., 27. 7., 25., 26.
28. 28. 23., 26.
29. 2., 29. 6., 9., 20., 24., 27.
30. 3., 30. 8., 9., 12., 17., 18.
31. 13., 31. 4.

 

Úvodný článok k numerógii

 

Projekt "Podnikajte s číslami a hviezdami pripravuje Alenka Nemčeková, numerologička

Chcete začať podnikať, ale ešte stále nie ste presvedčená, či nastal ten správny čas?  Priateľka, sestra, manžel,...Vás presviedčajú, že áno, ale konečné rozhodnutie nechávajú na Vás!? Tak možno práve tu je pomoc.

V našom živote máme vhodné a menej vhodné obdobie na začiatok podnikania.
Už Pytagoras vedel, že čísla /z dátumu narodenia/ majú vplyv nielen kvantitatívny, ale aj kvalitatívny. Každé číslo má svoju vibráciu, ktorá ovplyvňuje naše vedomie i podvedomie.

Na základe výpočtu ročnej vibrácie vieme určiť vhodnosť obdobia na podnikanie, zmenu práce.

Ako na to:
Spočítame čísla z dátumu, keď sme naposledy oslavovali narodeniny.
Ak je môj dátum narodenia napr. 23.7.1973, posledné narodeniny boli 23.7.2009.
Spočítame všetky čísla jednotlivo (aj tie dvojciferné) 2 + 3 + 7 + 2 + 0 + 0 + 9  =  23.
Aj toto číslo rozložíme na dve samostatné číslice, ktoré spočítame: 2 + 3 = 5.  
Takto sme si vypočítali svoju ročnú vibráciu, ktorá nám funguje od našich posledných narodenín po tie nasledujúce.

Veľmi dobré obdobie na začiatok podnikania je ročná vibrácia čísla 1 a 5, dobré obdobie je vo vibrácii čísiel 3 a 9.
Ročná vibrácia čísiel 2, 4 a 7 nie je vôbec vhodná na začiatok podnikania.  
Vibrácia čísla 8 je veľmi špecifická.
Deväť mesiacov po narodeninách nie je vhodné obdobie, ale tri mesiace pred koncom tohto obdobia je ideálne obdobie, najlepšie zo všetkých období na to aby sme boli v podnikaní úspešní.
Tak držím palce
Alenka

Najlepšie dni podľa dňa narodenia....

Alena Nemčeková

 

 

Alenka o sebe:

Mám 47 rokov, bývam v Bratislave.
Numerológii a astrológii sa venujem asi 12 rokov. Tarotu 5 rokov. V uvedených oblastiach sa stále zdokonaľujem, ďalším vzdelávaním.
Pravidelne sa stretávam s odborníkmi v spomínaných oblastiach a vzájomne si odovzdávame skúsenosti. Vzdelávam seba ale aj iných prostredníctvom kurzov a školení.
Webstránka: www.astrologia-numerologia-tarot.sk
Vystupovala som v reláciách:
"Skutočné osudy"-     TV Markíza (2007)
"Skutočné príbehy" -  TV JOJ  (2008)
"Okey vzťahy" -          Rádio OKEY  (2008, 2009)
"Ranný magazín" -       STV (2009)
"Vivapartia" -              Rádio VIVA   (2009)   
publikované články:     SME - ŽENY, DIÉTA, PLUS 1 DEŇ, NOVÝ ČAS

 

Počnúc od februára 2010 Vám budeme prinášať články z oblasti numerológie. Projekt nesie názov: "Podnikajte s číslami a hviezdami". Numerologické poradenstvo bude zastrešovať Alenka Nemčeková. Úvod do projektu...

 
Powered by Tags for Joomla

Odporučte stránku

Odporúčame