Ekonómia a podnikanie

Minimálna mzda od 1.1.2015 - úpravy a príklady

Minimálna mzda od januára výrazne stúpne

Minimálna mzda sa od 1.1.2015 zvýši o 7,95 %, resp. o 28 eur na 380 eur. Minimálny hodinový zárobok v budúcom roku dosiahne 2,184 eura namiesto súčasných 2,023 eura.

 

 

Minimálne mzdové nároky (§ 120 Zákonníka práce)

Zvýšenie minimálnej mzdy má každoročne vplyv na minimálne mzdové nároky zamestnancov.

   

Rozdiel medzi fiskálnym a nefiskálnym dokladom

Rozdiel medzi fiskálnym a nefiskálnym dokladomRozlišovanie fiskálnych a nefiskálnych dokladov priniesla právna úprava používania elektronických registračných pokladníc (ERP), ktorá vyžaduje evidenciu prijatých hotovostných tržieb (resp. tržieb prijatých inými platobnými prostriedkami nahrádzajúcimi hotovosť) z predaja tovarov alebo služieb cez ERP, a zároveň stanovuje náležitosti dokladu vystaveného ERP.

   

Minimálna mzda od 1.1.2014

Minimálna mzda od 1.1.2014Minimálna mzda sa podľa Nariadenia vlády č. 321/2013 Z. z. od budúceho roka zvyšuje zo súčasných 337,70 Eur na 352 Eur mesačne. Toto zvýšenie o 14,3 Eur mesačne, resp. o 4,2 % je najvyššie od zavedenia eura na Slovensku v roku 2009.

   

Zmeny v platení sociálneho poistenia pre živnostníkov 2013

Od 1.1.2013 sa živnostníkom značne zvýšia odvody. Tým, ktorých odvody boli nastavené na minimálnej hranici, ale aj tým, ktorých príjmy sú vyššie a dosahovali hranicu maximálnu.

   

Zmeny v zakladaní SRO od 1.10.2012

S účinnosťou od 1.10.2012, pre všetky plánované SRO, ktoré sa budú podávať do obchodného registra po tomto dátume (nezáleží na dni uvedenom v zakladateľskej listine, alebo spoločenskej zmluve, prihliada sa len na dátum podania návrhu na zápis SRO do obchodného registra) už sú v platnosti zmeny, ktoré priniesli novelizácie zákonov.

   

Odvody do zdravotnej poisťovne po opakovanom začiatku podnikania

Otázka:

Pred dvoma rokmi som si zrušila svoju živnosť. Rada by som si ju teraz otvorila znova. Poprosím o informáciu, aj pre mňa platí, že si prvý rok budem platiť len odvody do zdravotnej poisťovne? Ďakujem. Ľubica Galbavá

   

Ročné zúčtovanie zdravotného poistenia (RZZP) - vykoná vaša zdravotná poisťovňa

Najdôležitejšou a najpodstatnejšou zmenou vo vykonaní ročného zúčtovania za rok 2011 oproti roku 2010 je skutočnosť, že povinnosť vykonať ročné zúčtovanie poistného na verejné zdravotné poistenie za rok 2011 sa preniesla na zdravotnú poisťovňu a teda ročné zúčtovanie poistného už nevykonáva poistenec, alebo platiteľ poistného, ale zdravotná poisťovňa.

   

Zamestnanec - DOHODÁR - možnosti zamestnania na dohodu

FIRMA, zamestnávateľ má podľa zákonníka práce možnosť zamestnať ľudí aj na DOHODU o práci vykonávanú mimo pracovného pomeru - zamestnávateľ takto postupuje v prípade ak sa jedná o jednorázovú aktivitu (rôzne anketné činnosti, administratívna výpomoc, alebo iné...) alebo činnosť, ktorá je časovo ohraničená nižším počtom hodín ako riadny pracovný pomer na výkon (upratovacie práce, call centrá, administratívne práce, recepcia ktorá vykonáva činnosť raz do týždňa atď.)

   

Zamestnanecká prémia 2011

Nárok na zamestnaneckú prémiu za rok 2011 vzniká osobám, ktoré musia splniť súbeh podmienok, ktoré upravuje zákon, ak to preložíme do reči ktorej rozumieme viacerí a nie len odborníci, najpodstatnejšie je splniť podmienky, že osoba bola:

   

Ročné zúčtovanie dane 2011

V prípade ak podnikáte a zároveň máte aj zamestnanecký pomer - pozor na vaše povinnosti!

- každá FO má povinnosť zúčtovať svoje príjmy za celý rok voči daňovému úradu, niektorí to prehliadame pretože ak pracujeme v jednej firme dlhšie obdobie (celý rok 2011), alebo vždy prechádzame z firmy do firmy, prípadne medzitým sme evidovaný na úrade práce, nedotýka sa nás to "priamo", nakoľko v prípade ak požiadame zamestnávateľa o ročné zúčtovanie dane, urobí to za nás, ak doložíme všetky potrebné potvrdenia

   

Budúce mamičky - pripoistenie sa

Od 1.2.2012 zaniká možnosť dobrovoľne sa pripoistiť na nemocenské poistenie, ktoré často využívali dievčatá resp. ženy, ktoré plánovali založiť si rodinu, nakoľko toto pripoistenie im zabezpečovalo vyššiu sumu materskej, ktorú im následne po narodení dieťaťa štát vyplácal (tá nemusí byť až po narodení, na materskú bol/je nástup možný už niekoľko týždňov pred plánovaným termínom porodu, záleží od lekárskeho potvrdenia).

   

Založenie živnosti - aktuálne v roku 2012

Ak sa rozhodnete ako fyzická osoba založiť si živnosť, pred tým než navštívite príslušný úrad, mali by ste už vedieť nasledovné informácie (môžeme to nazvať "predpoklady k začatiu"):

   

Minimálna výška pre hrubú mzdu – špeciál

Je stanovená minimálna výška pre hrubú mzdu zamestnanca, ktorého zamestnáva zamestnávateľ prostredníctvom pracovnej zmluvy len jednu hodinu týždenne (otázka sa netýka dohody o vykonaní práce)?

   

Pracovný pomer u viacerých zamestnávateľov súčasne

Koľko zamestnávateľov môže mať zamestnanec za predpokladu, že pracuje na skrátený pracovný pomer? Napríklad ak pracuje u piatich zamestnávateľov na základe pracovnej zmluvy a u každého zamestnávateľa pracuje 5hodín mesačne, je to v poriadku?

   

Nákup pohonných hmôt v zahraničí

- od 1.1.2011 – a teda už sa to týka daňového priznania za rok 2011
- teraz ak nakúpi firma/živnostník napr. v Rakúsku diesel, alebo naftu a myslí si, že je to pre neho cenovo výhodné, treba si uvedomiť, že v prípade, ak je na doklade nasledovná suma:

   

Strana 1 z 2

Odporučte stránku

Odporúčame