Budúce mamičky - pripoistenie sa

Od 1.2.2012 zaniká možnosť dobrovoľne sa pripoistiť na nemocenské poistenie, ktoré často využívali dievčatá resp. ženy, ktoré plánovali založiť si rodinu, nakoľko toto pripoistenie im zabezpečovalo vyššiu sumu materskej, ktorú im následne po narodení dieťaťa štát vyplácal (tá nemusí byť až po narodení, na materskú bol/je nástup možný už niekoľko týždňov pred plánovaným termínom porodu, záleží od lekárskeho potvrdenia).

Od 1.2.2012 nám legislatíva už neumožňuje toto poistenie uzatvoriť samostatne, núti nás si k tomu "pribaliť" aj iné druhy poistenia - samozrejme tu sa následne stráca ekonomická efektívnosť - platíte viac druhov poistení - nie je nemocenské počas trvania dobrovoľného poistenia.

Pre všetky dievčatá/ženy je tu však dobrá správa - ak ste uzatvorili toto dobrovoľné pripoistenie pred 1.2.2012, toto poistenie Vám naďalej trvá dokým nedosiahnete 270 dní tohto dobrovoľného poistenia.

- napríklad ak ste uzatvorili toto pripoistenie 1.11.2011 ku dňu 1.2.2012 vám toto poistenie trvá 92 dní, čiže zvyšných 178 dní si naďalej toto poistenie môžete platiť
- automaticky toto poistenie zaniká tým ženám, ktoré už ku dňu 1.2.2012 dosiahli počet kalendárnych dní dobrovoľného pripoistenia 270 dní
- po dosiahnutí 270 dní poistenia zaniká toto poistenie zo zákona (v prípade ak sa vám podarilo otehotnieť -  v tom prípade sa na vás vzťahuje 8 mesačná ochranná lehota - čiže materská vám bude priznaná)

Skratky:
FO - fyzická osoba
PO - právnická osoba
SRO - spoločnosť s ručením obmedzeným
ZP - zdravotné poistenieIng. Katarína Hessková
poradkyňa pre oblasť ekonómie a podnikania
(účtovníctvo, podnikateľské poradenstvo, dane)

Kontakt:
- v prípade záujmu Vám pošleme kontakt na vyžiadanie.

Odporučte stránku

Odporúčame