Ročné zúčtovanie dane 2011

V prípade ak podnikáte a zároveň máte aj zamestnanecký pomer - pozor na vaše povinnosti!

- každá FO má povinnosť zúčtovať svoje príjmy za celý rok voči daňovému úradu, niektorí to prehliadame pretože ak pracujeme v jednej firme dlhšie obdobie (celý rok 2011), alebo vždy prechádzame z firmy do firmy, prípadne medzitým sme evidovaný na úrade práce, nedotýka sa nás to "priamo", nakoľko v prípade ak požiadame zamestnávateľa o ročné zúčtovanie dane, urobí to za nás, ak doložíme všetky potrebné potvrdenia

- avšak ak máte čo len jeden iný príjem aj keď príležitostný, už v žiadosti o vykonanie RZ - AK SI NEPREČÍTATE ÚPLNE S POROZUMENÍM AKO TOTO TLAČIVKO VYPLNIŤ  a ČI VôBEC MÁTE NÁROK ABY TOTO RZ za vás zamestnávateľ urobil - uvádzate vlastne mylné informácie. Často sa to stáva, nakoľko tlačivo obsahuje veľa paragrafov a pojmov, ktorým ľudia, ktorých profesia nie je mzdové účtovníctvo, nerozumejú

- v skratke - v prípade, ak máte akýkoľvek iný príjem, čiže iný ako príjem zo zamestnaneckého pomeru, nie je možné za vás RZ urobiť a musíte si sám podať daňové priznanie - či už typ A, alebo B (podľa druhov príjmov, ktoré máte). Sem patrí aj príjem z prenájmu napríklad, z rôznych cenných papierov ak vám plynú dividendy, príjem z podnikania a iné... Dokonca ani vtedy vám nemôže zamestnávateľ vykonať RZ, ak ste si zrušili poistenie, ktoré sa ešte v roku 2010 dalo uplatniť na zníženie daňového základu - sem patrilo najčastejšie životné poistenie, doplnkové dôchodkové sporenie a účelové sporenie. A máte teraz povinnosť si navýšiť základ dane (tiež sú konkrétne podmienky tohto postupu)

- v prípade ak ste pracovali iba na dohodu - nemáte nárok na RZ

- v prípade ak ste začali podnikať ako živnostník, máte už nárok si vyžiadať len potvrdenie o príjmoch od zamestnávateľa a toto potvrdenie sa v kópii stane prílohou vášho daňového priznania za rok 2011

Skratky:
FO - fyzická osoba
PO - právnická osoba
SRO - spoločnosť s ručením obmedzeným
ZP - zdravotné poistenie
RZ - ročné zúčtovanie (v tomto článku ročné zúčtovanie daní)Ing. Katarína Hessková
poradkyňa pre oblasť ekonómie a podnikania
(účtovníctvo, podnikateľské poradenstvo, dane)

Kontakt:
- v prípade záujmu Vám pošleme kontakt na vyžiadanie.

 

Odporučte stránku

Odporúčame