Workshop s E-ženami v Banskej Bystrici 17.10.2013: Ako podnikať v ére početnej konkurencie

Workshop Ako podnikať v ére početnej konkurencieKaždé obdobie podnikania má svoje charakteristiky. Keď začínate s podnikaním teraz, môžete sa stretnúť s úplne odlišnými otázkami, ako keď sme začínali s internetovým podnikaním my dve. Čo je však styčné, je obdobie, v ktorom sa nachádzame teraz, a to bez ohľadu na naše začiatky. Éra, v ktorej je nespočetná konkurencia a skutočným umením v podnikaní sa stáva nájdenie spôsobu, ako na svoje produkty, či služby poukázať a vytvoriť v našich klientoch túžbu vedúcu k ich zakúpeniu. Aj o tom bude náš workshop...

 

Skĺbili sme odpovede na aktuálne najčastejšie znejúce otázky, ktoré nám kladú účastníčky Raňajok s E-ženami, ale aj absolventky našich ďalších vzdelávacích aktivít a vybrali lokalitu, do ktorej nás pozývate najčastejšie. V októbri vás pozývame na workshop s E-ženami do Banskej Bystrice, a to 17.10.2013 od 13-tej do 17-tej hodiny. Platí bežné pravidlo: členky OZ E-ženy majú účasť cenovo zvýhodnenú, platia iba 25 €, nečlenky majú workshop v cene 50 €. Novinkou nášho občianskeho združenia je iniciatíva, ktorou presadzujeme zakladanie tzv. Podporných skupiniek našich členiek v jednotlivých regiónoch. O možnosti a výhodách nášho členstva si môžete prečítať viac v sekcii Výhody členstva (ak sa stanete našou členkou pred zaslaním prihlášky na workshop, platí pre vás cena pre členky OZ E-ženy) - prihláška za členku OZ E-ženy.

Témy workshopu:

  • Ako podnikať v ére početnej konkurencie,
  • Ako podporiť predajnosť produktov a služieb na webstránkach,
  • Ako efektívne využívať Facebook,
  • Ako zefektívniť prínos webstránky prostredníctvom krížového marketingu,
  • Byť viac on-line alebo off-line,
  • Ako skĺbiť podnikanie z domu a rodinný život,
  • Ako si nájsť čas na dokončenie projektov, ktoré odsúvame.

Záujemkyniam o účasť na komornom školení (workshope s Eženami) odporúčame, aby sa čo najskôr prihlásili prostredníctvom Prihlášky, pretože by sme rady udržali atmosféru komorného stretnutia, ktorá je pre naše off-line akcie príznačná.

Veríme, že naše spoločné pracovné stretnutie naplní priania viacerých z vás, ktoré ste nás vytrvalo pozývali na stredné Slovensko.


Gabika Revická a Monika Jakubeczová

 

Odporučte stránku

Odporúčame