Odrazové mostíky - projekty, ktoré podporujeme

Odrazový mostík – miesto, ktoré zharmonizuje vzťahy, stabilizuje, podporí a pripraví na reálny život. To je spoločná myšlienka všetkých troch odrazových mostíkov, ktoré boli vďaka finančnej podpore EEAGRANTS a Úradu vlády SR vybudované v rámci projektu schváleného ešte v roku 2008.


Celý vývoj projektu sledujem od jeho úvodného nápadu. Teší ma, že priaznivé sily iniciátorov projektov dokázali niečo také veľkolepé. Pozorujem ich príbehy a počúvam riešenia, ktoré menia životy konkrétnych mladých žien i mužov.

Aktivisti projektu hľadali priestor, ktorý poskytne ,,odrazenie sa do života“ takým deťom, ktoré majú ústavnú starostlivosť. Išlo hlavne o vybudovanie materiálneho zázemia detského domova, a to v podobe bytu  pre prácu s biologickou rodinou a kúpu dvoch rodinných domov. Jeden pre mladé matky s deťmi a druhý pre mladých dospelých.  

,,Tam, kde sme v prvom okamihu videli nádej a myšlienku, sa pripojili reálne materiálne podmienky, ktoré umožnili urobiť zmysluplné kroky – zachrániť rodinu, dieťa, postaviť na vlastné nohy mladého dospelého odchádzajúceho z detského domova,“ hovorí manažérka projektu, Dáša Jaslovská.

Domy a ich obyvatelia sa stali neoddeliteľnou súčasťou komunitného života v obci neďaleko Bratislavy, vo Veľkom Bieli. Obyvatelia obce  pochopili a vítajú susedstvo domov, ktorých obyvatelia mali možno menej šťastia, ale snažia sa žiť svoj život plnohodnotne a rovnako aj, aby boli dobrými susedmi.

Vďaka nádeji a možnostiam pre nový začiatok, čo projekt vyhľadáva, sme sa rozhodli v rámci OZ E–ženy podporiť prioritne dom, v ktorom žijú mladé (maloleté, nedospelé) mamičky so svojimi deťmi s profesionálnou matkou. Súčasťou cieľov je najmä to, aby dievčatá zvládli nielen starostlivosť o svoje deti, osvojenie si základných zručností pre zdanlivo bežné fungovanie rodín, ale aj aby dokončili svoje vzdelanie.

Viac informácií o projekte získate na www.dednadej.sk, ale aj prostredníctvom osobného stretnutia s iniciátorkou projektu, Dášou Jaslovskou,  na niektorej z našich pripravovaných aktivít.

Gabriela Revická

Odporučte stránku

Odporúčame